Kommunerne er blevet mere opmærksomme på udsatte børn og unge

I de sidste tre år har man set en markant stigning af underretninger hos børn og unge. En ny lovpakke og mediedækning af større sager har fået fagpersonale, såvel som naboer, til at holde et ekstra vågent øje med børn omkring dem.

Af Marcus Geleff

Det er ikke altid man kan se tydelige tegn på problemer i en familie.

 

Det er ikke noget nyt, at ikke alle børn har det lige godt, men førhen har fokus primært været hos de børn, hvor det var helt tydeligt, at alt ikke var som det skulle være. Nu viser tal fra Danmarks Statistik dog at denne tendens har ændret sig de sidste tre år. Tilbage i 2013 blev en overgrebspakke, der skulle sikre fornyet opmærksomhed på udsatte børn, samt forbedre proceduren for håndtering af sagerne, vedtaget i Folketinget. Denne lovpakke, samt øget mediedækning af overgrebssager, såsom Tønder-sagen, har sat fokus på sagen, og medført den store stigning. Stigningen, der ligger på godt 20 procent på landsplan, har også medført at kommunerne har måtte øge deres indsats på området. Indsatsen varierer fra kommune til kommune, og har oftest noget at gøre med ressourcerne der bliver tildelt.

 

Forskelligt fra kommune til kommune

I Vejle Kommune har stigningen i underretninger ligget på omkring 40 procent, fra 1229 underretninger i 2015 til 1717 i 2017. Torben Elsig-Pedersen fra Radikale Venstre og formand for Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune, ser stigningen som en positiv ændring.

”Det betyder egentlig bare at folk er blevet mere opmærksomme og at der er sket en kulturændring omkring, hvornår man laver en underretning,” siger Elsig-Pedersen.

Kulturændring, forstået som at man ikke længere venter lige så længe med at lave en underretning som førhen. Byrådet i Vejle Kommune har ligeledes også hyret flere til at tage sig af underretningerne, men ikke alle kommuner er lige så godt stillet, rent økonomisk, som Vejle.

De 10 kommuner med højest vækst af underretninger – målt i procent

I Ikast-Brande Kommune har man ikke haft mulighed for at tildele flere penge til Børne- og Familieudvalget. Formanden for udvalget, Simon Vanggaard fra Dansk Folkeparti, har sammen med sit udvalg kæmpet for at kommunens ellers store besparelser ikke skulle ramme børne- og familieområdet.

”Vi har skulle spare 80 millioner i kommunen, men det er besluttet at det ikke bliver i vores udvalg, da det er så vigtigt et område, og hvor vi stadig er under pres,” siger Vangaard.

Fremadrettet gætter begge formænd på at stigningen kommer til at stabilisere sig over de næste par år, og man derefter vil have en bedre ide om hvad der er den bedste fremgangsmåde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *